Chi phí bán hàng là gì? Chi phí bán hàng bao gồm những gì?

Chi phí bán hàng là gì? Chi phí bán hàng là một trong những khoản mục quan trọng trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Qua bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin hơn đến bạn đọc, cùng tham khảo nhé!

Chi phí bán hàng là gì?

Chi phí bán hàng là gì? 1
Chi phí bán hàng là gì?

Chi phí bán hàng (Selling expenses) là các chi phí liên quan đến quá trình bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ.

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, chi phí bán hàng là các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm bao gồm chi phí chào hàng, giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển.

Hay cũng có thể hiểu chi phí bán hàng là một loại chi phí dùng để xây dựng quy trình bán hàng sao cho hiệu quả.

Trên báo cáo kết quả kinh doanh, chi phí bán hàng được trình bày ở mã số 25.

Xem thêm Chỉ số ROE và ROA là gì? Bao nhiêu là tốt? Mối quan hệ ROA, ROE

Chi phí bán hàng bao gồm những gì?

Các Chi phí bán hàng thường bao gồm:

  • Các chi phí về lương nhân viên bộ phận bán hàng (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,…);
  • Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên bán hàng;
  • Chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm;
  • Chi phí hoa hồng bán hàng;
  • Chi phí bảo hành sản phẩm hàng hóa (trừ hoạt động xây lắp);
  • Chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển;
  • Chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng;
  • Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax,…) cho bộ phận bán hàng;
  • Chi phí bán hàng bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng…).

Một số lưu ý về Chi phí bán hàng:

Các khoản chi phí bán hàng không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

Chi phí bán hàng được hạch toán vào tài khoản 641 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí như: Chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao TSCĐ; dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. Tuỳ theo đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý từng ngành, từng doanh nghiệp, tài khoản 641 có thể được mở thêm một số nội dung chi phí. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí bán hàng vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng là gì 2
Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

Kế toán sử dụng Tài khoản 641 (TK 641) – Chi phí bán hàng để tập hợp và kết chuyển chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kì để xác định kết quả kinh doanh.

Kết cấu

Bên Nợ: Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kì.

Bên Có:

– Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng trong kì;

– Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” để tính kết quả kinh doanh trong kì.

Tài khoản 641 không có số dư cuối kì.

Nội dung

Chi phí bán hàng là gì? Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng, có 7 tài khoản cấp hai:

– Tài khoản 6411 – Chi phí nhân viên: Là toàn bộ các khoản tiền phản ánh các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hoá,… bao gồm tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp…

– Tài khoản 6412 – Chi phí vật liệu, bao bì: Là các khoản chi phí về vật liệu, bao bì xuất dùng cho việc giữ gìn, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, như chi phí vật liệu đóng gói sản phẩm, hàng hoá, chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá trong quá trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo quản tài sản cố định (TSCĐ)… dùng cho bộ phận bán hàng

Xem thêm Làm Hộ Chiếu Cần Những Giấy Tờ Gì?

Các biện pháp tiết kiệm chi phí bán hàng:

Các biện pháp về công nghệ

Doanh nghiệp phải thực hiện nhiều đổi mới, nâng cấp các công nghệ sản xuất mới trong việc vận hành và sản xuất công ty. Tuy nhiên, việc đổi mới cần rất nhiều vốn đòi hỏi công ty phải có các biện pháp cụ thể để giải quyết bài toán tài chính. Bên cạnh đó cũng cần nâng cao trình độ tổ chức lao động, nhân sự. Từ đó sẽ tránh được tối đa các các thiệt hại trong quy trình sản xuất, tiết kiệm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

Xem thêm Những chi phí phát sinh khi tiến hành Đăng ký kinh doanh?

Các biện pháp về công tác quản lý 

Chi phí bán hàng là gì 3
Các biện pháp về công tác quản lý 

Chi phí bán hàng là gì? Cần phải lập kế hoạch tài chính một cách rõ ràng, các nhận sự cần ý thức được việc tiết kiệm chi phí để đạt được mục tiêu bán hàng đã đề ra của công ty. Công ty phải xây dựng được định mức tiêu hao về vật tư sao cho phù hợp với thực tế. Song song với việc kiểm tra chặt chẽ từng hóa đơn vật tư được sử dụng.

Các công ty cần đặt ra KPI phù hợp với từng người để làm nền tảng đánh giá mức lương thưởng dành cho từng nhân viên. Cần phải khống chế các khoản chi phí phát sinh ra trong quá trình bán hàng. Những khoản này phải có chứng từ pháp lý đầy đủ nếu không công ty có thể dính vào các bộ phận pháp luật.

Qua bài viết trên đây của Luatkinhdoanh.com.vn đã cung cấp các thông tin về chi phí bán hàng là gì? Chi phí bán hàng bao gồm những gì?. Hy vọng những thong tin trên của bài viết sẽ hữu ích với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem qua bài viết này nhé!

Mỹ phượng – tổng hợp

Tham khảo ( cloudify.vn, kiemtoanthanhnam.com, … )

(Visited 3 times, 1 visits today)

Có thể bạn quan tâm

BÌNH LUẬN VIDEO

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *