Chi phí kinh doanh là gì? Phân loại chi phí hoạt động bán hàng

Chi phí kinh doanh là gìTính toán tiền bạc bán hàng và tầm quan trọng của việc tính toán tiền của kinh doanh? Qua bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin hơn đến bạn đọc, cùng tham khảo nhé!

Chi phí kinh doanh là gì?

Chi phí kinh doanh là gì? 1
Chi phí kinh doanh là gì?

Trong hoạt động SXKD, để đạt được mục tiêu lợi nhuận và tối đa hóa giá trị công ty, nhất thiết các doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí phí nhất định. Các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bao gồm:

  • Tiền của sản xuất sản phẩm: đấy là sự tiêu hao các kiểu vật tư (nguyên, nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ…), hao mòn máy móc thiết bị, tiền lương và các khoản trích theo lương phải trả cho người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn).
  • Chi phí tiêu thụ sản phẩm: trong lúc tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí chắc chắn như tiền của bán hàng (chi phí về bao gói sản phẩm, tiền bạc vận tải, bảo quản, giới thiệu sản phẩm, bảo hành sản phẩm…) và chi phí quản lý công ty.
  • Thuế gián thu (thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu). Đối với công ty, những khoản tiền thuế phải nộp là những chi phí phí mà doanh nghiệp phải ứng trước cho người tiêu dùng hàng hóa và chỉ được thu hồi khi các mặt hàng, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức được tiêu thụ. Thế nên, nó được coi là là một khoản chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm Tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp cần biết

Phân loại chi phí hoạt động bán hàng

Tùy thuộc theo thuộc tính, đặc điểm, ngành nghề bán hàng và các mục tiêu quản lý chi phí không giống nhau, có thể phân loại tiền của hoạt động kinh doanh (chi phí hoạt động bán hàng và bổ sung dịch vụ) theo các tiêu thức không giống nhau.

Phân theo mối quan hệ tùy thuộc giữa chi phí với doanh thu

Theo cách phân loại này, tiền bạc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được phân chia thành hai loại sau:

  • Tiền bạc khả biến (biến phí): Là những chi phí phí thay đổi theo sự kết nối cùng chiều với sự thay đổi của sản lượng hoặc doanh thu tiêu thụ như tiền của nguyên, nhiên vật liệu, tiền bạc vận chuyển, bốc dỡ, tiền của bao bì vật liệu đóng gói chi phí hoa hồng đại lý bán hàng…
  • Tiền bạc bất biến (định phí): Là những khoản chi phí không điều chỉnh theo sự điều chỉnh của sản lượng hoặc doanh thu tiêu thụ như tiền của khấu hao TSCĐ (theo phương pháp đường thẳng), phí bảo hiểm, thuế môn bài, thuế sử dụng đất, tiền thuê mặt bằng…

Cách phân loại này nhằm giúp nhà quản lý công ty tìm ra các biện pháp quản lý thích hợp ứng với từng loại tiền bạc, để hạ thấp giá thành sản phẩm, giúp cho doanh nghiệp chọn lựa đuợc sản lượng sản xuất hoặc doanh thu tiêu thụ. Ngoài ra, bí quyết phân loại này còn có tác dụng tốt trong việc xây dựng kế hoạch lợi nhuận của công ty.

Phân theo yêu cầu quản lý tài chủ đạo và hạch toán

Chi phí kinh doanh là gì 2
Phân theo yêu cầu quản lý tài chủ đạo và hạch toán

Theo bí quyết chia loại này, tiền của hoạt động kinh doanh của công ty được phân chia thành các khoản mục sau:

  • Giá vốn hàng bán;
  • Chi phí bán hàng;
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Cách phân loại này nhằm làm cho doanh nghiệp lựa chọn sự ảnh hưởng của từng khoản mục đối với tất cả chi phí hoạt động sale, cung ứng dịch vụ của tổ chức, qua đấy có biện pháp phấn đấu hạ thấp chi phí cho từng khoản mục.

Phân theo nội dung kinh tế của chi phí

Theo bí quyết phân loại này, tiền bạc công việc bán hàng của tổ chức gồm có các yếu tố sau:

– Tiền của hàng hoá mua ngoài: Là toàn bộ thành quả thực tế của tất cả các kiểu hàng hoá mua ở ngoài tính cho số lượng hàng hoá bán ra trong kỳ.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, yếu tố chi phí hàng hóa mua ngoài chính là tiền của NVL mua ngoài, bao gồm toàn bộ thành quả thực tế của tất cả các loại vật tư mua từ bên ngoài dùng vào hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty.

– Tiền bạc tiền lương và các khoản trích theo lương: Là tất cả tiền lương, tiền công, tiền ăn ca và các khoản chi phí trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động.

– Chi phí về khấu hao TSCĐ: Là thành quả hao mòn của các loại TSCĐ dùng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.

– Chi phí dịch vụ mua ngoài là toàn bộ số tiền phải trả về dịch vụ đã sử dụng vào hoạt động bán hàng trong kỳ của doanh nghiệp mà do các công ty và cá nhân bên ngoài cung cấp như tiền bạc về sửa chữa TSCĐ, tiền của quảng cáo, chi trả tiền điện, nước, điện thoại…

– Tiền bạc bằng tiền khác là các khoản chi phí bằng tiền ngoài các tiền của đã nêu trên như tiền của về hội họp, chi phí đồ sử dụng văn phòng, chi phí cho dân quân tự vệ, chi mua bảo hiểm rủi ro, chi thưởng năng suất…

Các chỉ tiêu cơ bản của chiến lược tiền của công việc kinh doanh

Xác định hệ thống chỉ tiêu chiến lược chi phí công việc kinh doanh phải căn cứ vào tình hình đặc điểm SXKD, chế độ quản lý tài chủ đạo kế toán của nhà nước, ngành hoặc của chính doanh nghiệp trong từng thời kỳ kế hoạch chi tiết. Tùy thuộc vào mục đích quản lý kinh tế, quản lý tài chủ đạo, quản lý tiền của của tổ chức mà bộ máy chỉ tiêu chiến lược tiền của công việc bán hàng có khả năng rộng hẹp không giống nhau, nhưng nhìn bao quát có thể bao gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng mức tiền bạc công việc bán hàng

Tổng mức tiền của công việc kinh doanh là toàn bộ chi phí công việc kinh doanh phát sinh trong kỳ, bao gồm: Giá vốn hàng bán, tiền của bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Đây là chỉ tiêu tuyệt đối, phản ánh quy mô chi phí hoạt động bán hàng của tổ chức mà chưa phản ảnh được trình độ dùng và quản lý tiền bạc của công ty. Do vậy, để cải thiện việc làm này người ta sử dụng chỉ tiêu tỷ suất tiền của công việc kinh doanh.

Tỷ suất tiền của hoạt động bán hàng

Tỷ suất tiền bạc hoạt động bán hàng được lựa chọn bằng phần trăm phần trăm giữa tổng mức tiền bạc công việc kinh doanh với tổng doanh thu thuần công việc bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ và được xác định theo công thức:

f = F / M x100 %

Chi phí kinh doanh là gì? Trong đó:

+ f: Tỷ suất chi phí công việc kinh doanh;

+ F: Tổng mức tiền bạc hoạt động kinh doanh;

+ M: doanh thu tổng thuần công việc sale của tổ chức.

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 100 đồng doanh thu sale mà doanh nghiệp đạt cho được trong kỳ thì tốn khoảng bao nhiêu đồng tiền của bán hàng. Vì lẽ đó có thể dùng để phân tích, so sánh trình độ quản lý tiền bạc công việc bán hàng giữa các kỳ của doanh nghiệp hoặc giữa các công ty cùng loại trong cùng một thời kỳ.

Xem thêm Thuế môn bài là gì ? Quy định về thuế với doanh nghiệp

Mức độ giảm (tăng) tỷ suất tiền của hoạt động bán hàng

Mức độ giảm (tăng) tỷ suất tiền của công việc bán hàng là chênh lệch giữa tỷ suất tiền bạc công việc kinh doanh kỳ kế hoạch với tỷ suất chi phí hoạt động bán hàng kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này phản ánh tình hình và hậu quả hạ thấp tỷ suất chi phí công việc kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ và được xác định theo công thức:

Δ f = f1 – f0

Trong đó:

  • Δ f : cấp độ giảm (tăng) tỷ suất chi phí công việc kinh doanh;
  • f1 và f0: Tỷ suất tiền bạc hoạt động bán hàng kỳ chiến lược, kỳ báo cáo.

Xem thêm Thuế thổ trạch là gì ? Điều bạn cần nên biết khi làm chủ

Tốc độ giảm (tăng) tỷ suất chi phí hoạt động kinh doanh

Chi phí kinh doanh là gì 3
Tốc độ giảm (tăng) tỷ suất chi phí hoạt động kinh doanh

Chi phí kinh doanh là gì? Tốc độ giảm (tăng) tỷ suất tiền của công việc kinh doanh phản ánh quan hệ so sánh giữa mức độ giảm (tăng) tỷ suất tiền của hoạt động kinh doanh với tỷ suất chi phí hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo và được lựa chọn theo công thức:

δ = Δf / f0 x 100%

Trong đó: δ là tốc độ giảm (tăng) tỷ suất chi phí công việc bán hàng.

Qua bài viết trên đây của Luatkinhdoanh.com.vn đã cung cấp các thông tin về phi phí kinh doanh là gì? Phân loại chi phí hoạt động bán hàng. Hy vọng những thong tin trên của bài viết sẽ hữu ích với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem qua bài viết này nhé!

Mỹ phượng – tổng hợp

Tham khảo ( luatduonggia.vn, phamlaw.com, … )

(Visited 3 times, 1 visits today)

Có thể bạn quan tâm

BÌNH LUẬN VIDEO

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *