Lập tờ khai khấu trừ và quyết toán thuế TNCN trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 với nhiều cải tiến, bổ sung nhiều tính năng vượt trội giúp kế toán thực hiện mọi công việc nhanh hơn, chính xác hơn.

1. Thực hiện khai báo nhân viên và người phụ thuộc

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 hỗ trợ hướng dẫn khai báo thông tin Nhân viên trong doanh nghiệp để phục vụ cho công tác:

 • Lập bảng chấm công, tính lương, thanh toán lương…

 • Lập tờ khai thuế TNCN

 • Quản trị các thông tin theo Nhân viên như: Xem báo cáo doanh thu theo nhân viên; Báo cáo công nợ tạm ứng theo Nhân viên; Báo cáo công nợ khách hàng theo nhân viên…

2. Lập bảng tính lương

Khi đến kỳ tính lương, kế toán tạo bảng lương để thực hiện tính toán các khoản thu nhập và khấu trừ cho nhân viên trong doanh nghiệp.

3. Lập tờ khai tháng/quý

Lưu ý: Số liệu trên tờ khai thuế TNCN được lấy từ Bảng lương và các thông tin trên danh mục Nhân viên, vì vậy trước khi lập tờ khai thuế TNCN, cần thực hiện:

 • Lập Bảng tính lương của kỳ tính thuế tương ứng

 • Khai báo các thông tin về Hợp đồng lao động và Người phụ thuộc trên danh mục Nhân viên

4. Quyết toán thuế TNCN 2020

Các doanh nghiệp mới thành lập, chia tách, sáp nhập…nếu quyết toán không tròn năm thì tích chọn Quyết toán không tròn năm và khai báo Khoảng thời gian & lý do.

4.1. Tờ khai quyết toán thuế TNCN

Chương trình tự động tổng hợp số liệu lên Tờ khai và các Phụ lục đi kèm, trong đó:

Số liệu trên Tờ khai được tổng hợp từ các phụ lục 0501BKQTT; 0502BKQTT; 0503BKQTT

4.2. Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

 • Họ và tên: Liệt kê toàn bộ các nhân viên là cá nhân CƯ TRÚ và ký HĐLĐ TỪ 03 THÁNG TRỞ LÊN có tên trong các bảng lương thuộc kỳ quyết toán.

 • Cá nhân ủy quyền quyết toán thay: Ngầm định tích nếu có tên trên cả 12 bảng lương/năm. Kế toán tự tích/bỏ tích lại theo thực tế

 • Cá nhân nước ngoài ủy quyền quyết toán dưới 12 tháng/năm: Kế toán tích chọn/bỏ tích chọn theo thực tế tại doanh nghiệp.

 • TNCT được giảm thuế theo Hiệp định; Các khoản giảm trừ Từ thiện, nhân đạo, khuyến học, Quỹ hưu trí: Kế toán tự điền số liệu thực tế phát sinh.

 • Các cột còn lại: Chương trình tự động tổng hợp từ Bảng lương và các thông tin trên danh mục Nhân viên

 • 02 cột “Làm việc trong KKT”: Luôn bằng 0 do hiện tại đã bỏ quy định giảm thuế này

 • 03 cột Chi tiết KQ QT thay: Chỉ có số liệu khi có tích vào Ủy quyền quyết toán thay

4.3. Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

 • Họ và tên: Liệt kê toàn bộ các nhân viên là “Cá nhân không cư trú” và “Cá nhân cư trú không ký HĐLĐ/ký HĐLĐ dưới 03 tháng” có tên trong các bảng lương thuộc kỳ quyết toán

 • TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác…; TNCT được giảm thuế theo Hiệp định: Kế toán tự điền số liệu thực tế phát sinh.

 • 02 cột “Làm việc tại KKT” luôn bằng 0 do hiện tại đã bỏ quy định giảm thuế này

4.4. Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

Lấy thông tin người phụ thuộc có thời gian giảm trừ thuộc kỳ quyết toán (trên Danh mục nhân viên) của các nhân viên có tên trên phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

5. Lập tờ khai điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

Phần mềm tự động lấy số liệu giống tờ khai lần đầu và nhập lại các thông tin đúng vào chỉ tiêu có sai sót.

Với việc tự động lập tờ khai khấu trừ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021, kế toán các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm thời gian, không mất nhiều công sức tổng hợp thủ công ở ngoài excel như trước đây.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý tài chính kế toán của doanh nghiệp, đặc biệt với kỳ Quyết toán thuế TNDN 2020, TNCN 2020 và BCTC. Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý tài chính của doanh nghiệp. Phần mềm có nhiều tính năng nổi bật như: tự động lập báo cáo tài chính, tự động cập nhập thông tư quy định mới… Anh chị có thể tìm hiểu thêm thông tin phần mềm tại đây:

(Visited 14 times, 1 visits today)

Có thể bạn quan tâm

BÌNH LUẬN VIDEO

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *