Luật dân sự là gì? Ý nghĩa của luật dân sự là gì?

Luật dân sự là gì? Hiểu một cách dễ hiểu chính là luật dân sự là ngành luật trong bộ máy pháp luật. Qua bài viết dưới đây sẽ bổ sung thêm nhiều nội dung đến đọc về luật dân sự, cùng tham khảo nhé.

Luật dân sự là gì?

Luật dân sự là gì? Thông tin cho bạn đọc
Luật dân sự là gì?

Luật Dân sự là ngành luật độc lập trong bộ máy pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm điều chỉnh các quan hệ tài sản và một vài quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự trên cơ sở bình đẳng, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia các quan hệ dân sự.

Xem thêm :3 cách nghĩ sai lầm về vốn điều lệ khi thành lập công ty | Luật Sư X

Ý nghĩa của bộ luật Dân sự

Bộ luật dân sự là một đạo luật có ý nghĩa lớn không những về mặt kinh tế – xã hội mà còn cả về mặt tạo ra pháp luật, nhất là đối với bộ máy luật tư.

Các tìm kiếm liên quan đến Luật dân sự là gì, ngành luật dân sự là gì. Khái niệm dân sự là gì, đối tượng thay đổi của luật dân sự Viet Nam, giải pháp điều chỉnh của luật dân sự, luật hình sự là gì, ví dụ về luật dân sự, bộ luật dân sự 1985, định nghĩa luật dân sự

Đối tượng mục tiêu thay đổi của luật dân sự ?

Đối tượng mục tiêu điều chỉnh của luật dân sự là quan hệ nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự gánh chịu hậu quả (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự) (Điều 1 Bộ luật dân sự – BLDS năm 2015). Với quy định này, luật dân sự nói chung và BLDS năm 2015 nói riêng đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đến các quan hệ thuộc lĩnh vực luật tư và trở nên luật chung điều chỉnh các quan hệ tài sản.

Trong trường hợp luật riêng không quy định trực tiếp để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực đó thì các quy định của BLDS năm 2015 sẽ điều chỉnh. Tuy vậy, các quy định của luật riêng đừng nên trái với những nguyên tắc căn bản được quy định tại Điều 3 BLDS năm 2015. Hoàn cảnh lụật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm nguyên tác trên thì quy định của BLDS năm 2015 được ứng dụng.

Quan hệ tài sản

Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản. Quan hệ tài sản bao giờ cũng gắn vởi một tài sản nhất định được thể hiện dưới dạng này hay dạng khác.

Tài sản (được khái quát chung ở Điều 105 BLDS năm 2015) bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Quan hệ tài sản tài sản không chỉ bó hẹp ở những vật vô tri mà còn hàm chứa nội dung xã hội là những quan hệ xã hội có sự liên quan đến một tài sản.

Quan hệ tài sản không chỉ bao gồm vật thuộc về ai, do ai chiếm hữu, dùng, định đoạt mà còn gồm có cả việc dịch chuyển những tài sản đấy từ chủ thể này sang chủ thể khác, quyền yêu cầu của một hay nhiều chủ thể và nghĩa vụ tương ứng với các quyền yêu cầu đấy của một hay nhiều chủ thể khác trong quan hệ nghĩa vụ cũng được xem như quan hệ tài sản.

Quan hệ nhân thân

His word is law" nghĩa là gì?
Quan hệ nhân thân

Cộng với quan hệ tài sản, luật dân sự còn thay đổi các quan hệ nhân thân (Điều 1 BLDS năm 2015). Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân thân của cá nhân hay các tổ chức. Việc chọn lựa một giá trị nhân thân là quyền nhân thân phải được pháp luật công nhận như một quyền tuyệt đối của một cá nhân, tổ chức.

Quyền nhân thân là quyền dân sự luôn đi chung với một chủ thể, về nguyên tắc không thể chuyển giao cho chủ thể khác, trừ hoàn cảnh luật khác có liên quan quy định khác. Đó là một quyền dân sự tuyệt đối, mọi người đều có nghĩa vụ tôn trọng quyền nhân thân của người xung quanh.

Xem thêm Cover bài hát có phạm luật? | Luật Sư X

Những quy định chung bạn cần biết

Điều 1. Phạm vi thay đổi

Luật dân sự là gì? Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về bí quyết cư xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được tạo ra trên cơ sở công bằng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Điều 2. Đồng ý, tôn trọng, bảo vệ và chắc chắn quyền dân sự

1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viet Nam, các quyền dân sự được thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và chắc chắn theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong hoàn cảnh cần thiết vì nguyên nhân quốc phòng, an ninh đất nước, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Điều 3. Các nguyên tắc căn bản của pháp luật dân sự

1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, đừng nên lấy bất kỳ nguyên nhân nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, hành động, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tình nguyện cam kết, deal. Mọi bảo đảm, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, hành động, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, ích lợi công cộng, quyền và ích lợi hợp pháp của người đối diện.

5. Luật dân sự là gì? Cá nhân, pháp nhân phải tự gánh chịu hậu quả về việc không hành động hoặc hành động không đúng nghĩa vụ dân sự.

Xem thêm Tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp cần biết

Điều 4. Áp dụng Bộ luật dân sự

Above the law" nghĩa là gì?
Điều 4. Áp dụng Bộ luật dân sự

1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự.

2. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực chi tiết không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.

3. Hoàn cảnh luật khác xoay quanh không quy định hoặc có quy định tuy nhiên vi phạm khoản 2 việc làm này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng.

4. Trường hợp có sự không giống nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viet Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì ứng dụng quy định của điều ước quốc tế.

Qua bài viết trên đây của Luatkinhdoanh.com.vn đã cho các bạn biết về luật dân sự là gì? Ý nghĩa của luật dân sự là gì?. Hy vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem qua bài viết này nhé.

Vũ thơm – Tổng hợp & chỉnh sửa

Tham khảo ( hocluat.vn, nhanlucnganhluat.vn, … )

(Visited 31 times, 1 visits today)

Có thể bạn quan tâm

BÌNH LUẬN VIDEO

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *