Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Bạn càn biết gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gìThuế thu nhập công ty là một vấn đề đặc biệt không thể làm ngơ đối với doanh nghiệp. Qua bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm nhiều nội dung hơn đến bạn đọc, cùng tham khảo nhé!

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì​?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì​? 1
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì​?

Ngày nay, chưa có một định nghĩa cụ thể về thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN). Tuy nhiên, dựa theo các quy định như luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành thì chúng ta có khả năng hiểu thuế TNDN như sau:

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của tổ chức gồm có thu nhập từ công việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Để tìm hiểu rõ về thuế TNDN chúng ta hãy cùng tìm và phân tích thêm các khái niệm quan trọng liên quan tới loại thuế này.

Xem thêm Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam luật pháp cho doanh nghiệp

Mục tiêu ứng dụng chính sách TNDN

– Tạo cho nhà nước một khoản thu gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp;

– Bao quát và điều tiết được các khoản thu nhập đã, đang và sẽ phát sinh của cơ sở bán hàng hoạt động trong nền kinh tế thị trường;

– Thông qua ưu đãi về thuế suất, về miễn thuế, giảm thuế, khuyến khích các người đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam;

– Tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần và trong tiến trình hội nhập ở Việt Nam ngày nay.

Đối tượng mục tiêu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 2 Luật thuế TNDN, người nộp thuế TNDN là đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp) bao gồm:

– Công ty được thành lập theo quy định của pháp luật nước ta

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

– Tổ chức được thành lập theo Luật cộng tác xã;

– Doanh nghiệp sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức khác có công việc sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Thu nhập chịu thuế TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì 2
Thu nhập chịu thuế TNDN

Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2008, Luật TNDN sửa đổi 2013, Luật sửa đổi cung cấp một số điều của các luật về thuế 2014. Các khoản thu nhập phải chịu thuế TNDN gồm:

Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Thu nhập từ công việc sản xuất, bán hàng hàng hoá, dịch vụ là những thu nhập đến từ hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng cho thị trường. Chú ý hàng hoá, dịch vụ phải được đăng ký mã ngành nghề với cơ quan nhà nước và phục vụ đủ điều kiện bán hàng (nếu là ngành nghề bán hàng có điều kiện).

Các khoản thu nhập khác

Về các khoản thu nhập khác, căn cứ vào điều 3 Nghị định 218/2013/NĐ-CP được khắc phục cung cấp bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP, thu nhập chịu thuế bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Thu nhập dựa vào việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn

+ Các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật;

– Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền khảo sát, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

– Thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản kể cả thu nhập từ quyền có được trí tuệ, thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

– Thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), trong đó có các loại giấy tờ có giá khác.

Xem thêm Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần biết gì?

Thu nhập từ lãi tiền gởi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ, bao gồm:

+ Lãi tiền gởi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật gồm có cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn;

+ Thu nhập từ bán ngoại tệ;

+ Khoản chênh lệch tỷ giá do nhận xét lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính;

+ Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ (riêng chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư tạo ra căn bản để hình thành tài sản cố định của công ty mới ra đời mà tài sản cố định này chưa đi vào công việc sản xuất bán hàng làm theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính).

Xem thêm Tư vấn về thời gian thử việc của mỗi doanh nghiệp

Xác định kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì 3
Xác định kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Kỳ tính thuế của tổ chức được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chủ đạo khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chủ đạo áp dụng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Hoàn cảnh kỳ tính thuế năm trước tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với công ty chuyển đổi loại hình công ty, chuyển đổi hình thức sở hữu có thời gian nhanh chóng hơn 03 tháng thì được cùng với kỳ tính thuế năm kế tiếp. Đối với các doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản cũng tính tương tự. Trường hợp này áp dụng đối với các công ty mới ra đời.

Đối với công ty chuyển đổi loại hình công ty, chuyển đổi hình thức có được. Công ty phù hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản được cộng vào kỳ tính thuế năm trước đây. Để tạo ra một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Qua bài viết trên đây của Luatkinhdoanh.com.vn đã cung cấp các thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Bạn càn biết gì?. Hy vọng những thong tin trên của bài viết sẽ hữu ích với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem qua bài viết này nhé!

Mỹ phượng – tổng hợp

Tham khảo ( lawkey.vn, giayphepkinhdoanh.vn, … )

(Visited 1 times, 1 visits today)

Có thể bạn quan tâm

BÌNH LUẬN VIDEO

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *