ATP

vn
0

Chính sách là gì? Phân biệt chính sách và chính sách công

Chính sách là gì? Hiểu dễ dàng là những hướng dẫn, phương pháp, thủ tục, luật lệ do một doanh nghiệp, cá nhân hoặc do nhà nước đưa rõ ra. Qua bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm nhiều nội dung đến độc giả, cùng xem xét thêm nhé. Chính sách là gì​? Chính sách trong […]
brbb
0

Ủy thác là gì? Cách phân biệt ủy thác và ủy quyền

Ủy thác là gì? Là Việc giao cho cá nhân, pháp nhân được toàn quyền quyết định làm một việc gì đấy theo hợp đồng đã định trước. Qua nội dung sau đây sẽ bổ sung thêm nhiều nội dung đến độc giả, cùng tham khảo nhé. Ủy thác là gì? Ủy thác theo quy định […]
fv
0

Thỏa ước lao động tập thể những điều bạn cần chú ý

Thỏa ước lao động tập thể là mặt hàng của quá trình bàn bạc tập thể thành công và là kết quả cuối cùng các bên đạt được khi cuộc thương thảo dừng lại. Qua nội dung sau đây sẽ bổ sung đến bạn tham khảo nhiều tất cả thông tin thỏa ước lao động tập thể, cùng […]
gfe
0

Người lao động là gì? Người lao động có quyền lợi gì?

Người lao động là gì? Người lao động là người đủ tuổi, đủ sức để lao động và làm việc theo hợp đồng. Qua nội dung sau đây sẽ bổ sung thêm nhiều thông tin về người lao động, cùng tham khảo nhé. Người lao động là gì? Người lao động là các cá nhân trực […]
vsv
0

Hành vi phạm tội và các kiểu hành vi phạm tội

Hành vi phạm tội dưới góc độ pháp lý ta có khả năng hiểu là hành vi do một hoặc một vài chủ thể hành động một cách cố ý hoặc vô ý. Qua bài viết dưới đây sẽ bổ sung thêm nhiều thông tin đến ban đọc, cùng tham khảo nhé. Hành vi phạm tội […]
job posting là gì
0

Trung tâm dịch vụ việc làm và những điều kiện cần có

Trung tâm dịch vụ việc làm là công việc chắp nối của một doanh nghiệp, cá nhân nhằm tạo ra một mặt hàng dịch vụ cho người cần kiếm việc. Qua nội dung sau đây sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin đến độc giả, cùng tìm đọc nhé. Trung tâm dịch vụ việc làm là […]
tnnt
0

Khái niệm đồng phạm và phân loại các đồng phạm

Khái niệm đồng phạm có thể bạn đã từng nghe rất nhiều người nhắc về tội đồng phạm, tuy nhiên bạn đã biết hoặc kiểm soát được ý nghĩa gì về nó chưa? Qua bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm nhiều nội dung đến bạn đọc, cùng tìm đọc nhé. Khái niệm đồng phạm​​? […]
tnt
0

Trật tự công công và những điều bạn cần biết

Trật tự công công hiệu một cách đơn giản là trạng thái ổn định, có tổ chức, có kỉ luật ở nơi công cộng. Qua bài viết dưới đây sẽ bổ sung thêm nhiều thông tin đến bạn đọc, cùng tìm đọc nhé. Trật tự công công là gì? Trật tự công có khả năng hiểu là […]