Ủy thác là gì? Cách phân biệt ủy thác và ủy quyền

Ủy thác là gì? Là Việc giao cho cá nhân, pháp nhân được toàn quyền quyết định làm một việc gì đấy theo hợp đồng đã định trước. Qua nội dung sau đây sẽ bổ sung thêm nhiều nội dung đến độc giả, cùng tham khảo nhé.

Ủy thác là gì?

Ủy thác là gì? Thông tin cho bạn đọc
Ủy thác là gì?

Ủy thác theo quy định tại Luật thương mại 2005 như sau: “Uỷ thác mua bán hàng hoá là công việc thương mại, theo đấy bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua sale hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.” (Điều 155). Như vậy, có thể thấy ủy thác là việc một bên ủy thác, nhân danh người ủy thác để làm một việc chắc chắn mà người ủy thác không thực hiện được trực tiếp hoặc không muốn làm.

Trong đó, bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng hợp lý với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác. Còn bên uỷ thác mua sale hoá là thương nhân hoặc không đơn giản là thương nhân giao cho bên nhận uỷ thác thực hiện mua sale hoá theo đòi hỏi của mình và phải trả thù lao uỷ thác. (Điều 156, Điều 157 Luật Thương mại năm 2005)

Xem thêm Quy trình, thủ tục giải thể công ty | Luật Sư X

Ủy quyền là gì?

Tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

“1. Biểu hiện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, hành động giao dịch dân sự.”

Từ đó có khả năng thấy quan hệ đại diện phát sinh từ các căn cứ đó chủ đạo là:

– Biểu hiện theo pháp luật thì bao gồm đại diện theo quy định của pháp luật và theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đại diện theo ủy quyền theo sự deal của các bên.

Phân biệt giữa ủy thác và ủy quyền

Ủy thác nhập khẩu- Nên hay không nên?
Phân biệt giữa ủy thác và ủy quyền

Về định nghĩa

Ủy thác là gì? Như trên đã viết, ủy thác là việc giao cho bên được ủy thác nhân danh bên ủy thác làm một việc nhất định mà người ủy thác không thực hiện được trực tiếp hoặc không muốn làm. Còn ủy quyền là việc giao cho một bên giao cho người đối diện thay mặt mình dùng quyền mà mình có được một cách hợp pháp. Như vậy, có thể thấy đối tượng mục tiêu được ủy thác, ủy quyền là khác nhau, một bên là một ngành nghề chắc chắn (ủy thác) và quyền mà bên ủy quyền có (ủy quyền)

Xem thêm Cover bài hát có phạm luật? | Luật Sư X

Lĩnh vực Chủ yếu thực hiện

– Ủy thác thông thường được làm trong lĩnh vực thương mại (mua sale hóa giữa cá nhân với pháp nhân hoặc giữa pháp nhân với pháp nhân), kinh doanh…

– Ủy quyền được thực hiện trong cực kì nhiều lĩnh vực, ngay cả trong dân sự, tố tụng, và nhiều đặc biệt là trong hoạt động đất đai, nhà cửa, mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa cá nhân với nhau hoặc các yêu cầu xử lý việc dân sự, tham gia quan hệ tố tụng khác.

Về chủ thể hành động

Công việc ủy thác thường thường được thực hiện giữa pháp nhân với pháp nhân giặc giữa cá nhân với pháp nhân.

Còn hoạt động ủy quyền được làm giữa cá nhân với cá nhân. Đối với trường hợp là pháp nhân thì người ủy quyền chủ đạo là người biểu hiện theo pháp luật của pháp nhân.

Về hình thức thực hiện ủy thác, ủy quyền

Việc ủy thác của các bên thể hiện dưới dạng văn bản ủy thác, cụ thể là hợp đồng ủy thác. Như theo quy định tại “Điều 159. Hợp đồng ủy thác: Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.”

Còn việc ủy quyền có thể được thực hiện dưới nhiều dạng khác nhau, phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, có thể là Giấy ủy quyền; hợp đồng ủy quyền hoặc là quyết định ủy quyền.

Xem thêm :Tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp cần biết

Nội dung các của văn bản

Ủy thác là gì?
Nội dung các của văn bản

Ủy thác là gì? Trong ủy thác hợp đồng ủy thác thể hiện rõ đầy đủ họ, tên, địa chỉ, trụ sở, tài khoản (nếu là pháp nhân), phạm vi, nội dung ủy thác, quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên và do các người có đủ thẩm quyền ký kết vào hợp đồng.

Trong ủy quyền thì pháp luật không có đòi hỏi cụ thể về nội dung văn bản, thường thường do 2 bên tự thỏa thuận.

Qua bài viết trên đây của Luatkinhdoanh.com.vn đã cho các bạn biết về ủy thác là gì? Cách phân biệt ủy thác và ủy quyền. Hy vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem qua bài viết này nhé.

Vũ thơm – Tổng hợp & chỉnh sửa

Tham khảo ( luatduonggia.vn, danluat.thuvienphapluat.vn, … )

(Visited 28 times, 1 visits today)

Có thể bạn quan tâm

BÌNH LUẬN VIDEO

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *